Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)

Els programes de suport al desenvolupament local tenen com a objectiu permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, coordinar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d'un desenvolupament socioeconòmic -integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible - i dissenyar accions específiques, tant per intervenir en les persones en situació d'atur com en el teixit productiu local, especialment el que pertany a sectors estratègics per al territori, mitjançant accions d'identificació de potencialitats i l'acompanyament i el suport a les empreses de cada territori.

El Pla de Treball presentat de l'AODL (desembre'22 - desembre'23) es basa en la hibridació del Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l'Ocupació - Segarra 2025 i el Pla de Reactivació socioeconòmica post-covid'19, i s'anomena: Execució d'Estratègies per al Desenvolupament Local, la Reactivació Socioeconòmica i l'Ocupació a la Segarra.

Línies estratègiques de treball:

  • Aprofitar els recursos endògens de la comarca per generar major atractivitat al territori
  • Programes per sensibilitzar sobre l'impacte positiu del consum de proximitat, visibilitzar productors i territori
  • Assegurar a tot el territori la prestació d'un llindar de serveis mínims imprescindibles per evitar el despoblament
  • Programes connectivitat i habitatge
  • Configuració de la nova ruralitat del s.XXI, garantint les condicions necessàries per formar part de la societat del coneixement.
  • Qualificació i orientació professional de les persones
  • Cultura com a eix vertebrador