Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Com és el mercat de treball?

Investiga les propietats del mercat de treball

Valor Afegit Brut (VAB) – QUÈ ÉS?

Representa la riquesa generada per l’economia d’un determinat territori, i s’obté com a diferència entre el valor total de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats.

A Catalunya, el sector serveis genera la major part del VAB (73,2%), seguit per la indústria (21,1%), la construcció (4,8%) i l’agricultura (1%).

Si ho mirem per activitats, la que més producció genera és l’activitat immobiliària tècnica i administrativa (29,7%); en el sector de la indústria, l’alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú generen el 51,1% de la producció del sector.

Font: Observatori de treball. Gencat.

A la Segarra,

El sectors que més valor afegit generen a la Segarra són INDUSTRIA I SERVEIS.

Contràriament al que popularment es diu, la Segarra és una comarca industrial més que no pas agrícola.

La indústria predominant a la Segarra és la del sector de l’alimentació i productes elaborats, sens dubte a causa del gran pes que té BONAREA en l’activitat econòmica de la comarca, i amb altres empreses destacables com EL PASTORET DE LA SEGARRA. El sector metal·lúrgic, maquinària, material elèctric i transport també destaca, sobretot per empreses com: MOBEL LINEA, EXEL FIL, ALTEC ENGINEERING, VOITH PAPER FABRICS, LEDS C-4, IBERSPA, ALUMINIOS CORTIZO, PRECON, GASPUNT .

Font: Pla estratègic de desenvolupament comarcal – U-Trans